POLITICA GDPR ROTARY CLUB PITESTI 

Datele personale includ nume, adrese de domiciliu, adrese poştale, numere de telefon, conturi bancare, sexul biologic, date financiare sau alte date cu caracter sensibil ce pot fi folosite în vederea identificării unei persoane. Pentru a face cunoscută modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal[1] colectate, stocate, transmise, distribuite sau folosite de către Rotary Club Pitesti (denumit în cele ce urmează RC Pitesti) comunicăm prezentul regulament. 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE  

INTRODUCERE 

RC Pitesti se aliniază politicilor Uniunii Europene privitoare la protejarea datelor cu caracter personal şi garantează că depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele ce i-au fost încredințate de către membrii rotarieni ce aparțin RC Pitesti sau de către terți. 

Politica de confidențialitate se referă la modalitățile de colectare, folosire, protejare, publicare sau deţinere a datelor cu caracter personal. De asemenea, aceasta se referă şi la tipurile de date pe care le putem colecta de la dumneavoastră sau pe care ni le puteţi oferi atunci când: 

● vizitaţi și utilizați website-ul nostru (https://rotarypitesti.ro) sau website-ul Rotary Internațional (https://www.rotary.org, inclusiv dar fără a se limita la https://my.rotary.org) 

● vă alăturaţi sau activați în RC Pitesti

● interacţionaţi cu Rotary International, cu Fundaţia Rotary și/sau cu alte organizaţii partenere 

● vă înregistraţi sau participați la programele sau evenimentele organizate de RC Pitesti, de membrii asociației sau de către cluburile Rotaract, Interact, RotaKids

● folosiţi serviciile oferite de RC Pitesti, de membrii asociației sau de către cei ce aparțin cluburilor Rotary, Rotaract, Interact, RotaKids

Dacă sunteţi rezident în Uniunea Europeană sau în Uniunea Economică Europeană şi datele dumneavoastră au fost colectate de către noi, le vom procesa în concordanţă cu legile în vigoare care reglementează protejarea şi confidenţialitatea respectivelor date. Această situație include, fără limitare, reglementările Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul (CE) 2016/679, cunoscut și sub denumirea de “GDPR”) și legilor interne care implementează sau reglementează colectarea, procesarea şi confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale, respectiv Legea nr. 190/2018. 

CE DATE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM SE REALIZEAZĂ ACEST LUCRU 

Noi colectăm date prin care o persoană poate fi identificată, precum numele, adresa de domiciliu, locul de muncă, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, contul bancar, sexul. 

De la cine colectăm date cu caracter personal 

● utilizatori ai website-ului nostru

● membri ai RC Pitesti

● membri Interact / RotaKids, atâta timp cât există consimţământul părinţilor sau ale aparţinătorilor legali 

● donatori ai RC Pitesti

● participanți la evenimentele RC Pitesti

Cum colectăm datele 

● direct de la utilizator 

● prin intermediul membrilor asociației RC Pitesti

● prin mijlocirea Rotary International și/sau a fundației Rotary, atunci când: 

○ vă alăturați RC Pitesti

○ vă înregistrați și/sau utilizați serviciile platformei online https://my.rotary.org 

○ completați și comunicați diverse formulare de cerere RC Pitesti

○ depuneți cereri de a lua parte la diferite programe sau evenimente RC Pitesti

○ solicitați burse RC Pitesti

Notă: Având în vedere caracterul internațional al organizației Rotary International, RC Pitesti poate deţine şi/sau procesa date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră de către Rotary Internaţional şi/alte organizaţii partenere din lume. Chiar dacă sunteţi rezident al Uniunii Europene sau ale Uniunii Economice Europene, datele dumneavoastră pot fi transferate din UE sau UEE către sediul Rotary International, aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. 

DESPRE DATELE PE CARE NI LE OFERIŢI 

Cum utilizăm datele dumneavoastră personale 

Utilizăm datele colectate pentru: 

● personalizarea conținutuluii website-ului nostru

● activităţi ce au legătură cu activitate de gestiune internă 

● respectarea obligaţiilor faţă de Rotary International 

● procesarea operaţiunilor financiare 

● sprijinirea RC Pitesti, inclusiv a demersurilor de obţinere de fonduri 

● facilitarea planificărilor de evenimente 

● comunicarea mesajelor și materialelor promoţionale 

● sprijinirea proiectelor și/sau programelor RC Pitesti sau ale rotarienilor din cadrul D2241

● alinierea cu normele legale în vigoare 

Utilizarea detaliilor, a adreselor IP, Cookie-urilor şi ale altor tehnologii 

În timp ce utilizaţi website-ul nostru, putem colecta în mod automat date despre dispozitivele şi/sau tiparele dumneavoastră de navigare online. 

Website-ul RC Pitesti folosește cookies proprii și de la terți pentru a furniza utilizatorilor și/sau vizitatorilor o experiență îmbunătățită, servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. 

Cookies constau adesea dintr-un șir de numere și litere care identifică în mod unic computerul și care poate conține diverse informații. Unele module cookie sunt amplasate de terți ce acționează în numele nostru. Folosim module cookies și tehnologii similare pentru stoca și onora preferințele și setările utilizatorului, pentru a oferi posibilitatea conectării, a combate fraudele, a analiza modul în care funcționează website-ul și a îndeplini alte scopuri legitime. 

Website-ul nostru nu folosește cookies pentru a furniza reclame personalizate. 

Menţionăm de asemenea faptul că unele date personale pe care le putem procesa pot include date ce sunt cunoscute ca date sensibile din acea categorie specială de date personale despre dumneavoastră, precum datele ce privesc sănătatea. Acest tip de date nu este unul specific şi recurent utilizat sau solicitat de către Rotary, dar dacă ne vom afla în situaţia de a procesa date cu un caracter atât de sensibil/special, o vom face doar în situaţii specifice precum cele în care: 

● aţi oferit aceste date împreună cu un consimţământ explicit 

● avem obligaţia legală de a procesa asemenea date în acord cu reglementările „GDPR” 

● este necesar să vă protejăm interesele privind viaţa dumneavoastră (sau a unei alte persoane, de exemplu, într-o situaţie medicală de urgenţă) 

● aţi decis în mod clar publicarea acestor informaţii 

● situația juridică o impune 

ÎN CE BAZĂ PROCESĂM DATE CU CARACTER PERSONAL 

Având în vedere scopurile menţionate anterior, procesăm date cu caracter personal atunci: 

● când aţi oferit în mod voluntar consimţământul specific, informat şi clar privind colectarea datelor personale prin şi de către RC Pitesti

● când oferim servicii pentru a duce la îndeplinire obligaţiile contractuale sau pentru a ne exercita drepturile 

● când trebuie să procesăm datele dumneavoastră în raport cu interesele noastre legitime şi nevoia de a gestiona eficient RC Pitesti – întotdeauna vom căuta să urmărim aceste interese legitime într-un mod în care drepturile şi libertăţile dumneavoastră nu sunt lezate 

● când trebuie să ne aliniem reglementărilor cu caracter legal sau în scopul exercitării sau apărării drepturilor Districtului 2241. 

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Putem divulga fără restricţii datele colective sau acel gen de date care nu pot fi utilizate în cadrul unei acțiuni de identificare. 

Putem divulga date cu caracter personal pe care le colectăm automat sau pe care le oferiţi conform menţiunilor prezentelor Politici de Confidenţialitate către: 

● Rotary International, pentru a respecta cerinţele organizaţionale 

● Districtul 2241

Alte situaţii în care datele personale pot fi dezvăluite: 

● în cadrul unei acțiuni cu caracter judiciar 

● în situaţia în care apreciem că este necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal pentru a proteja un drept al Districtului 2241 sau al siguranţei membrilor Rotary sau Rotaract din cluburile ce fac parte din Districtul 2241, a participanţilor la evenimente organizate în districtul menţionat, a cluburilor Rotary sau Rotaract din district, Rotary Internaţional, sau alţii – în general persoanele care interacționează cu organizația Rotary 

Putem dezvălui datele dumneavoastră către terţi care le vor procesa în acord cu indicațiile noastre, cum ar fi operatori de date (companii şi/sau organizaţii aflate în relaţie cu Districtul 2241 – de exemplu, furnizori de internet sau furnizori serviciilor de găzduire, celor care oferă servicii IT, furnizorilor de mecanisme de plată sau organizatorilor de evenimente) şi profesionişti aflaţi în relaţie cu noi (de ex: avocaţi, asiguratori, auditori sau contabili). 

Căutăm să colaborăm cu operatori de date care oferă garanţia securităţii şi protecţia datelor cu caracter personal. 

TIMPUL DE PĂSTRARE AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

RC Pitesti va păstra datele dumneavoastră de identificare atât timp cât este necesar – de exemplu, atât timp cât sunteţi membru al RC Pitesti sau interacționați cu RC Pitesti. Criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada optimă de retenţie a datelor sunt în strânsă legătură cu scopul pentru care le reţinem. 

DISTRUGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În momentul în care datele dumneavoastră nu mai sunt relevante scopului pentru care au fost colectate, acestea vor fi distruse/şterse sau anonimizate, astfel încât dumneavoastră să nu puteţi fi identificat. 

DECIZII ÎN CEEA CE PRIVEŞTE UZUL ŞI DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE 

Sunt disponibile metode prin care puteţi controla uzul şi caracterul public său potenţial public al datelor dumneavoastră. Pentru tehnologiile de localizare şi publicitate: i) puteţi seta din browser refuzul tuturor sau parțial al instrumentelor denumite cookie sau ii) să fiţi notificaţi atunci când se trimit cookie-uri către noi. Dacă dezactivaţi sau refuzaţi cookie-uri, trebuie să ţineţi cont că anumite părţi ale website-ului pot deveni inaccesibile sau că pot apărea anumite probleme de funcţionare. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele deținute despre dumneavoastră, motivul pentru care ele sunt stocate, cine poate dispune de ele şi alte informaţii de acest tip. 

Printr-o cerere scrisă puteţi solicita: 

● să corectăm datele incomplete sau eronate 

● să distrugem datele personale, atâta timp cât acestea nu mai sunt necesare 

● să exprimați dezacordul privind orice procedura automată (dacă există) pe care o executăm în legătură cu datele dumneavoastră; de exemplu, dacă există acţiuni automate de verificare 

● dezacordul privind utilizarea datelor dumneavoastră în diferite acţiuni de publicitate 

● dezacordul/restricţionarea utilizării datelor dumneavoastră într-un alt scop decât cele menţionate anterior 

● transferarea datelor către un alt terţ, unde datele personale vor fi colectate cu consimţământul dumneavoastră sau unde vor fi folosite în vederea realizării unui scop contractual stabilit cu dumneavoastră şi care se vor procesa prin metode automate 

Dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactaţi prin email. 

COPIII SUB 16 ANI 

Site-ul nostru nu este destinat utilizării de către copii sub 16 ani. Nu colectăm în mod voluntar date de la copii sub 16 ani fără acord parental. Nimeni sub 16 ani nu poate distribui date cu caracter personal prin website-ul nostru. 

Dacă aveţi sub 16 ani, atunci solicităm să nu: 

● folosiţi sau distribuiţi date cu caracter personal prin site-ul nostru sau prin funcţiile aferente, 

● vă înregistraţi pe platforma noastră, 

● cumpăraţi nimic de pe site-ul nostru, 

● folosiţi oricare dintre funcţiile interactive sau de comentariu public de pe site, 

● distribuiţi date personale către noi, acestea incluzând numele, adresa, telefonul, e-mailul sau orice alt nume de utilizator. 

Dacă luăm la cunoştinţă că au fost colectate sau că am primit date ale unui copil sub 16 ani fără consimţământul părinţilor, acestea vor fi şterse. Dacă dumneavoastră consideraţi că posedăm informaţii despre persoane mai mici de 16 ani, vă rugăm să ne contactaţi. 

SCHIMBĂRI ALE POLITICILOR DE CONFIDENŢIALITATE 

RC Pitesti îşi rezervă dreptul de a schimba, adăuga sau renunţa la prezentul regulament în orice moment. Aceste modificări au aplicabilitate imediat ce sunt postate pe paginile sau în mediile oficiale de comunicare utilizate de RC Pitesti. 

Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi aceste reglementări în vederea luării la cunoştinţă a diferitelor schimbări. 

INFORMAŢII DE CONTACT 

Dacă aveţi întrebări cu privire la practicile de protejare a confidenţialităţii pe care RC Pitesti le utilizează, vă rugăm să ne contactaţi în următoarele modalități: 

– prin corespondență pe suport de hârtie, la adresa: Hotel Argesul, Piata Muntenia nr.3, Pitesti, Arges 110063, Romania

– prin corespondență electronică, la adresa de email a RC Pitesti.

[1] Pentru detalii suplimentare puteţi consulta secțiunea “Protecting Personal Data”, un curs online pe care îl găsiţi în cadrul Rotary’s Learning Center accesibil